Fotograf Jakob Kjøller

Om

HISTORIEN I FOTOGRAFIET KAN KUN FANGES MED ØJET

Jeg er fotograf. Det er det, jeg lever af, og det jeg brænder for. Og jeg elsker at dele min passion, så derfor underviser jeg ivrigt og gerne alle interesserede på alle niveauer.

Når jeg tager billeder er det min mission at fange den historie, som gemmer sig i det udvalgte motiv. Det kan være historien om visionær og fremtidsorienteret forretningsmand, en grænsesøgende musiker eller en holistisktænkende alternativ behandler. Det handler om at få dybden i mennesket med, så billedet aldrig bliver fladt og uvedkommende.

Jeg håber, at billederne på dette website fortæller dig netop denne historie.

MIN VEJ

Min vej til at leve som fotograf har været broget, og jeg har taget forskellige ting med mig gennem livet, som i dag har givet mig evnen til at leve som professionel fotograf. Jeg har taget billeder, siden jeg var barn, men da jeg var ung, valgte jeg at uddanne mig til IT-konsulent. Den tid har givet mig evnen til hurtig at løse problemer og tænke på det “store billede” – ikke mindst når jeg på en fotoopgave oplever, at det hele ikke går, som planlagt. Hvis det regner på en bryllupsdag, så skal parret jo stadig have smukke billeder fra dagen

Min tekniske interesse har også inspireret mig til at arbejde med kameraets tekniske virkemidler – og det er typisk også inden for de tekniske virkemidler, at jeg holder workshops og kurser, for når man behersker teknikken, får man friheden til at fokuserer på kompositioner og motiver.

Ved siden af mit arbejde og fotograferingen har jeg i mange år dyrket karate og har det sorte bælte; det har udviklet min evne til at koncentrere mig og fokusere i afgørende øjeblikke – også selv om omgivelserne er urolige.

Kulminationen mellem mine interesser kan blandt andet ses i de kunstudstillinger jeg har lavet af kampsportsudøvere.

KUNDER

Nikon, Jack & Jones, Konzepts ApS, Dectel A/S, Aalborg Universitet Copenhagen, Københavns Kommune, Vækst & Iværk, Nomad Music, Maxi Zoo, Burchardt Consulting, Hoya Cross, Danish Muay Thai Federation, Athlete Nation, NoteAble

22553019_1859524070742799_871356992958701243_o.jpg

HISTORIEN I FOTOGRAFIET KAN KUN FANGES MED ØJET

Jeg er fotograf. Det er det, jeg lever af, og det jeg brænder for. Og jeg elsker at dele min passion, så derfor underviser jeg ivrigt og gerne alle interesserede på alle niveauer.

Når jeg tager billeder er det min mission at fange den historie, som gemmer sig i det udvalgte motiv. Det kan være historien om visionær og fremtidsorienteret forretningsmand, en grænsesøgende musiker eller en holistisktænkende alternativ behandler. Det handler om at få dybden i mennesket med, så billedet aldrig bliver fladt og uvedkommende.

Jeg håber, at billederne på dette website fortæller dig netop denne historie.

MIN VEJ

Min vej til at leve som fotograf har været broget, og jeg har taget forskellige ting med mig gennem livet, som i dag har givet mig evnen til at leve som professionel fotograf. Jeg har taget billeder, siden jeg var barn, men da jeg var ung, valgte jeg at uddanne mig til IT-konsulent. Den tid har givet mig evnen til hurtig at løse problemer og tænke på det “store billede” – ikke mindst når jeg på en fotoopgave oplever, at det hele ikke går, som planlagt. Hvis det regner på en bryllupsdag, så skal parret jo stadig have smukke billeder fra dagen

Min tekniske interesse har også inspireret mig til at arbejde med kameraets tekniske virkemidler – og det er typisk også inden for de tekniske virkemidler, at jeg holder workshops og kurser, for når man behersker teknikken, får man friheden til at fokuserer på kompositioner og motiver.

Ved siden af mit arbejde og fotograferingen har jeg i mange år dyrket karate og har det sorte bælte; det har udviklet min evne til at koncentrere mig og fokusere i afgørende øjeblikke – også selv om omgivelserne er urolige.

Kulminationen mellem mine interesser kan blandt andet ses i de kunstudstillinger jeg har lavet af kampsportsudøvere.

KUNDER

Nikon, Jack & Jones, Konzepts ApS, Dectel A/S, Aalborg Universitet Copenhagen, Københavns Kommune, Vækst & Iværk, Nomad Music, Maxi Zoo, Burchardt Consulting, Hoya Cross, Danish Muay Thai Federation, Athlete Nation, NoteAble

THE HISTORY IN THE PHOTOGRAPH CAN ONLY BE COLLECTED WITH THE EYE

I am a photographer. That's what I'm living with and what I'm passionate about. And I love to share my passion, so I am eager to teach, in all levels of Photography.

When I take pictures, it's my mission to capture the story that hides in the chosen subject. It may be the story of visionary and future-oriented businessman, a boundary-seeking musician or a holistic-thinking alternative. It's about getting the depth of the human so that the image never gets flat and irrelevant.

I hope the pictures on this website will tell you this story.

MY WAY

My way of living as a photographer has been brogged and I have taken different things with me through life, which today gave me the ability to live as a professional photographer. I have taken pictures since I was a child, but when I was young, I chose a road that led me to a life as an IT consultant. That period in my life has given me the ability to quickly solve problems and think of the "big picture" - especially when I'm on a photo assignment, it's all not going as planned. If it's raining on a wedding day, the couple still have beautiful pictures from the day.

My technical interest has also inspired me to work with the camera's technical tools - and it is typically also within the technical means that I hold workshops and courses, because when you master the technique you get the freedom to focus on compositions and motives.

Beside my work and photography, I have been practicing Karate for many years and I am a 2'degree black belt; It has developed my ability to concentrate and focus in crucial moments - even if the surroundings are troubled.

The culmination between my interests can be seen in the art exhibitions I have made of martial arts practitioners.

CUSTOMERS

Nikon, Jack & Jones, Konzepts ApS, Dectel A / S, Aalborg University Copenhagen, Copenhagen Municipality, Vækst & Iværk, Nomad Music, Maxi Zoo, Burchardt Consulting, Hoya Cross, Danish Muay Thai Federation, Athlete Nation, NoteAble