The Finals

Om “The Finals”

Projektet blevet udført på dagen for DM i Muaythai 2014. Billederne er skudt lige efter afholdelsen af finalen, hvor jeg fik både vinderen og 2. pladsen, in foran kameraet.

Da vinderen ikke altid kunne stå efter en kamp, var denne ikke altid med. Ligeledes er det sports folk vi har med at gøre, hvilket gjorde, at nogle af taberne forlod ringen hurtigt, og havde ikke lyst til at deltage.

About “The Finals”

The project has been carried out on the day of DM in Muaythai 2014. The photos are shot right after the holding of the finals, where I received both the winner and 2nd place in front of the camera.

As the winner not be able to stand after a fight, this was not always. Likewise, it sports people we are dealing with, which made some of the losers left the ring quickly, and did not want to participate.